Fashion is only the attempt to realize art in living forms and social intercourse (Sir Francis Bacon)


את נאית ורואי הכרנו כמה חודשים לפני שעברנו לברלין. פגישה מקרית עם קולגה-חברה ברוטשילד פינת מזא"ה, עדכון על המעבר הצפוי – והופ, החברה שלצדה, שאותה לא הכרתי קודם, עשתה קישור מהיר. "הי, גם זוג חברים שלי עובר בקרוב לברלין". מייל באותו היום, פגישה, חיבור. מסוג הדברים שקורים בתל אביב כל הזמן. דברים שבאים כל כך בטבעיות לישראלים, וכל כך מעט מהגרמנים שפגשתי יודעים לעשות אותם.המשך קריאה »