פורסם במקור במגזין שפיץ

ממצאי הסקר המקיף ביותר שנערך בקרב ישראלים בגרמניה, המתפרסמים כאן לראשונה, מאששים לראשונה באופן מדעי כמה מהדימויים שדבקו בקהילה הזאת: חילונית, משכילה — ושמאלנית.

את הממצאים הראשוניים של המחקר, פרי שת"פ בין אוניברסיטת וופרטל והאוניברסיטה העברית בירושלים, הציגו ביום שישי האחרון פרופ' עוזי רבהון ופרופ' דני קרנץ במרכז משה מנדלסון בפוטסדאם. כ-600 ישראלים יהודים (ילידי ישראל ודוברי עברית) השתתפו בסקר המקוון, וכמה עשרות ישראלים נוספים בגרמניה לקחו חלק בראיונות עומק אישיים שנערכו על ידי פרופ' קרנץ וקטיה חרבי (עוד על מבנה המחקר ומטרותיו ראו בכתבה מדצמבר 2014). אגב, לאחר הצלבת נתונים ממקורות שונים ורבים, עורכות ועורכי המחקר הגיעו למסקנה כי מספר הישראלים בגרמניה כולה לא עולה על כ-16,000 — וזאת בניגוד לפרסומים שונים שבהם נטען כי אפילו בברלין לבדה המספרים גבוהים בהרבה.

אחד הממצאים המעניינים ביותר בסקר הוא העובדה ש-69.1% מכ-600 המשיבים מגדירים את השקפת-עולמם הפוליטית-חברתית בהקשר הישראלי כ"שמאל", 22.4% כ"מרכז" ורק 8.4% מהמשיבים הגדירו את השקפת-עולמם כ"ימין" — ללא ספק התפלגות שונה באופן מובהק מזו המשתקפת מתוצאות הבחירות האחרונות בישראל.

84.7% חילונים, 77.9% לא צמים ביום כיפור

נתון מסקרן נוסף הוא ש-84.7% מהישראלים בגרמניה הם חילונים. 10.7% הגדירו עצמם כ"דתי במידה מועטה", 3.9% "דתי במידה בינונית" ורק 0.7% הגדירו עצמם כ"דתי במידה רבה" או "רבה מאוד". לשם השוואה, על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מ-2009, רק 46% מהיהודים בישראל מגדירים עצמם כחילונים בעוד ש-32% כמסורתיים, ו-22% כדתיים או חרדים. כמו כן, בעוד ש-68% מהיהודים בישראל צמים תמיד ביום כיפור, 77.9% מהישראלים בגרמניה העידו כי אינם צמים אף פעם ביום כיפור.

המשך קריאה »